Limanlar Haber Girişi : 14 Haziran 2024 15:13

Global Yatırım Holding’in net karı yüzde 40 arttı, gelirleri 3.4 milyar TL’yi aştı

Global Yatırım Holding’in net karı yüzde 40 arttı, gelirleri 3.4 milyar TL’yi aştı

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding’in (GYH) enflasyon muhasebesinin uygulandığı 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarına göre net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık artışla 239 milyon TL oldu. Elektrik üretimi ve madencilik iş kollarındaki geçici daralma ve enflasyon muhasebesi hesaplamasının sınırlayıcı etkisine rağmen konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 3.4 milyar TL’yi aşan GYH’nin konsolide FAVÖK’ü ise yüzde 30 artışla 1.1 milyar TL’nin üstüne çıktı.

2024 yılının birçok belirsizlikle başlamasına rağmen başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Stratejik planlama ve çevik yönetimimiz sayesinde, zorlukları aşarak bunları büyüme fırsatlarına dönüştürdük. Finansal istikrarımız ve çeşitlendirilmiş portföyümüz sağlam bir temel oluştururken, dinamik yönetim uygulamalarımız değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamamıza olanak tanıdı. Uyguladığımız stratejik iş planlaması sürdürülebilir başarıyı garanti altına aldı ve dalgalı bir ortamda bile gelişmemizi sağladı” dedi.

GYH Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “2024 yılının ilk çeyreğinin grubumuz için yeni bir başarı dönemi olması bizler için mutluluk verici. Devam eden büyüme ve önemli yatırım aşamalarına rağmen, Grup olarak finansal oranlarımızı sağlıklı seviyelerde tutmayı başardık. Başarıyı sürekli hale getirmek için piyasa dinamiklerini yakından izlemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 19 ülkede faaliyet gösteren Global Yatırım Holding (GYH), 2024 yılı ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Grubun konsolide gelirleri 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, elektrik üretimi ve madencilik iş kollarındaki geçici daralma ve enflasyon muhasebesi hesaplamasının sınırlayıcı etkisine rağmen yüzde 9 artışla 3.4 milyar TL’yi aştı. Bu iki iş kolu hariç tutulduğunda ve enflasyon muhasebesi uygulanmadığında ise grubun konsolide gelirleri yüzde 90’lık güçlü bir artış gösteriyor.

Aynı dönemde Holding’in konsolide FAVÖK’ü yüzde 30 artışla 1 milyar 114 milyon TL oldu. Grubun net karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40’lık artışla 239 milyon TL oldu.

Grubun elde ettiği 239 milyon TL’lik net kar rakamının içerisinde nakit çıkışı gerektirmeyen giderler 493,6mn TL tutarındaki amortisman gideri ile 89,7 milyon TL tutarındaki kur farkı gideri yer aldı. Ayrıca, 234,6 milyon TL tutarında TMS29 uygulaması kaynaklı parasal kazanç bulunmakta.  

‘Zorlukları aşarak, büyüme fırsatına çevirdik”

2024 yılının birçok belirsizlikle başlamasına rağmen başarılı sonuçlar elde ettiklerini anlatan Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Kutman, “Başarımızı sağlıklı bilançomuza, çeşitlendirilmiş portföy yapımıza, dinamik yönetim uygulamalarımıza ve stratejik iş planlamamıza borçluyuz. Stratejik planlama ve çevik yönetimimiz sayesinde, zorlukları aşarak bunları büyüme fırsatlarına dönüştürdük. Finansal istikrarımız ve çeşitlendirilmiş yatırımlarımız sağlam bir temel oluştururken, dinamik yönetim uygulamalarımız değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamamıza olanak tanıdı. Uyguladığımız stratejik iş planlaması sürdürülebilir başarıyı garanti altına aldı ve dalgalı bir ortamda bile gelişmemizi sağladı. 2024 yılının ilk çeyreğinde, çoğu iş kolumuzdaki performansımızın bütçe rakamlarının çok üzerinde olduğunu ve genişlememizin devam ettiğini bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Elektrik üretimi ve madencilik iş kollarımız ise, faaliyet gösterdikleri sektörlerde kontrolümüz dışındaki piyasa koşulları nedeniyle finansal performans olarak yıla düşüş ile başladılar. Fakat bu iş kollarındaki yatırımlarımızın da gelecek dönemde finansallara pozitif katkı vereceğine inanıyoruz. Öte yandan 2024 yılının ilk çeyreğinde, kruvaziyer sektörü güçlü ivmesini sürdürdü ve beklenenden daha güçlü bir kruvaziyer talebiyle karşılaştık. Bu da rezervasyonların artmasına ve daha yüksek doluluk oranlarına olanak sağladı. 2024, kruvaziyer endüstrisi için rekor bir yıl olma yolunda ilerliyor” dedi.

‘Finansal oranlar sağlıklı seviyelerde’

GYH Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Başkanı Ferdağ Ildır ise, “2024 yılının ilk çeyreğinin grubumuz için yeni bir başarı dönemi olması bizler için mutluluk verici. Devam eden büyüme ve önemli yatırım aşamalarına rağmen, Grup olarak finansal oranlarımızı sağlıklı seviyelerde tutmayı başardık. Başarıyı sürekli hale getirmek için piyasa dinamiklerini yakından izlemeye devam edeceğiz. Konsolide Net Borç/FAVÖK çarpanı 2024 yılı 1. çeyreğinde 4.3x olarak gerçekleşti. Ancak, Nassau Kruvaziyer Limanı’nın uzun vadeli borcu hariç tutulduğunda, Net Borç / FAVÖK çarpanı 2024 yılı 1. çeyreğinde 3.7x seviyesinde bulunuyor. Tüm liman iş kolu hariç tutulduğunda ise, Net Borç/FAVÖK çarpanı 2024 yılı 1. çeyreğinde 1.3x seviyesinde” diye konuştu.

Limanlarda gelir 3 ayda 1.2 milyar TL’yi aştı

Liman işletmeciliği iş kolunda (IFRIC -12 etkisi hariç) gelirler, 2024 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artarak 1 milyar 239 milyon TL olarak gerçekleşirken (TMS 29 öncesi %150 artış), FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 31’lik yükselişle 620 milyon TL’ye ulaştı (TMS 29 öncesi %122 artış).

Global Ports Holding`in (GPH) konsolide limanlarına gelen gemilerin ortalama doluluk oranı ise, Mart 2024’te yüzde 110 olarak gerçekleşti. 2024 yılının ilk çeyreğinde GPH limanlarına gelen gemi sayısı bir önceki yılın aynı döneminin yüzde 18 üzerinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da aynı dönemde yüzde 30 arttı.

Naturelgaz brüt 320 milyon TL temettü dağıttı

Naturelgaz’ın satış hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde 107 milyon Sm3'e ulaştı ve yıllık bazda yüzde 43 artış gösterdi. Satış hacmindeki artış, ağırlıklı olarak Şehir Gazı satışlarından kaynaklandı. Şehir Gazı satış hacmi yıllık bazda yüzde 50 artarak 77 milyon Sm3'e ulaştı. Naturelgaz’ın ulaştığı ilçe ve kasaba sayısı da 128 oldu.

Naturelgaz’ın gelirleri, enflasyon muhasebesi ve doğal gaz fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, hacim artışına rağmen 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 azalarak 1 milyar 369 milyon TL oldu (TMS 29 öncesi % 56 artış). Son dönemdeki maliyet azaltıcı yatırımları ve hacim artışı sayesinde 2024 yılının ilk çeyreğinde faaliyet kârı ise önemli ölçüde iyileşti. FAVÖK yıllık bazda yüzde 68 artarak (TMS 29 öncesi %177 artış) 324,7 milyon TL'ye ulaştı. Naturelgaz'ın solo finansallarına göre, brüt kâr 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 70 artarak 377 milyon TL'ye ulaştı.

Şirket, 9 Mayıs 2024 tarihinde hissedarlarına 320 milyon TL brüt temettü ödemesi yaptı.

Elektrikte enflasyon kar marjını baskıladı

Ko/tri-jenerasyon ile biyokütle ve güneş kaynaklı yenilenebilir enerji üretimini içeren elektrik üretimi iş kolunun gelirleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2’lik azalışla 289,5 milyon TL oldu (TMS 29 öncesi %63 artış). Bu iş kolunda FAVÖK ise aynı dönemde yüzde 20 düşerek 57,5 milyon TL oldu (TMS 29 öncesi %29 artış). FAVÖK'teki yıllık bazdaki düşüşte, TL üretici enflasyonundaki yüksek artış sonucu yabancı para cinsinden gelir elde edilen iş kollarında yaşanan operasyonel kâr marjı daralması ve dağıtık iş kolundaki elektrik fiyatları ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralması etkili oldu.

Madende odak yüksek katma değerli ürün

Maden iş kolu, Avrupa ve yurt içi pazarlarındaki talepte yaşanan daralmanın sonucu olarak, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 57’lik azalışla 58.470 ton satış hacmi gerçekleştirdi. İş kolunun ana ihracat pazarları İspanya, İtalya ve Mısır olmaya devam etti. İhracat satış hacmi 47.908 ton olurken, iç piyasa satış hacmi bu dönemde 10.562 ton olarak gerçekleşti.

Madencilik iş kolunun gelirleri, 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 33 düşerek, 119,4 milyon TL’de kaldı (TMS 29 öncesi %12 artış). FAVÖK ise ilgili dönemde bir önceki yıla göre yüzde 14 azalışla 27.6 milyon TL oldu (TMS 29 öncesi %41 artış). FAVÖK'teki düşüş, büyük ölçüde düşük satış hacmi ve döviz kuru artışlarına kıyasla yüksek enflasyon oranları nedeniyle daralan operasyonel kar marjlarından kaynaklandı. Yüksek katma değerli ürüne artan odaklanma, satış hacmindeki düşüşü büyük ölçüde telafi ederek FAVÖK performansını olumlu etkiledi.

Gayrimenkulde kira operasyonlarının katkısı artıyor

Gayrimenkul iş kolu, 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7 gelir artışı (TMS 29 öncesi %78 artış) ve yüzde 19 FAVÖK artışı (TMS 29 öncesi %81 artış) kaydetti. Gelirler ve FAVÖK sırasıyla 42,5 milyon TL ve 18,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Operasyonel iyileşme, büyük ölçüde daha yüksek FAVÖK üreten kira operasyonlarının artan katkısından kaynaklandı.

Menkul kıymet ve portföy yönetiminde gelirler yüzde 10 arttı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi iş kolu gelirleri artan işlem hacimlerinden kaynaklanan katkıyla 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak (TMS 29 öncesi %84) 340,8 milyon TL’ye ulaştı. Bu iş kolunun FAVÖK'ü ise aynı dönemde yüzde 2 artışla (TMS 29 öncesi %127 artış) 103,2 milyon TL oldu.

İstanbul Portföy Yönetimi de 2024 yılının ilk çeyreğinde iyi bir performans sergiledi. Yönetilen fonların büyüklüğü, Nisan 2024 itibarıyla önemli ölçüde artarak 82 milyar TL'nin üzerine çıktı.

 

 

 

Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı, şiddete teşvik yorumları onaylanmamaktadır.